deva

naakt op grijs gefossiliseerd hardsteen - 60x30x25 cm