BEELDHOUWER

PETER TER MATEN

Staalmeesters

De Staalmeesters vinden hun oorsprong in de staalindustrie.
Behalve de enorme voorraden staal die er te vinden zijn, ontdekten Hans Holtkamp en Peter Ter Maten ook sporen van productieprocessen die een bron van inspiratie vormden voor nieuwe beelden.

De diversiteit van lijn, vorm en materiaal zorgt telkens weer voor een verrassende ontmoeting: tussen zwaar en licht, lomp en gracieus, roerloos en beweeglijk, massa en ruimte.